تبلیغات
ای سی تی (ICT) پست و پست بانك روستای گاومیشگلی میاندواب - اخرین تغییرات فراخوان اعطای پروانه دفترخدمات فناوری اطلاعات وارتباطات روستایی سال 88
ای سی تی (ICT) پست و پست بانك روستای گاومیشگلی میاندواب
ای سی تی روستایی پیشخوان دولت

لینکدونی

آرشیو موضوعی

آرشیو

لینکستان

صفحات جانبی

← آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

اخرین تغییرات فراخوان اعطای پروانه دفترخدمات فناوری اطلاعات وارتباطات روستایی سال 88

کارگروه استانی دفاترخدمات فناوری اطلاعات وارتباطات روستایی (ICT)درنظردارد به منظور توسعه وگسترش دفاتر فوق الذکردرسطح استان و براساس شرایط ذیل اقدام به اعطای پروانه دفتر خدمات فناوری اطلاعات وارتباطات روستایی به افراد ترجیحاً بومی محل ، درروستاهای فاقد این دفاترنماید. لذاکلیه متقاضیان بایستی جهت اخذ مدارک درشهرستانها به اداره مخابرات مراکز تابعه   ودرسایرشهرستانها به ادارات مخابرات شهرستان مربوطه مراجعه  و  نسبت به تهیه فرمهای مورد نیاز مبادرت نموده وضمن مطالعه دقیق شرایط فراخوان به همراه مدارک مورد نیاز واصل مدارک وفرم تکمیل شده به ادارات مذکور تحویل نمایند
شرایط و مدارك متقاضی و نیز فرم درخواست ایجاد دفتر در ادامه مطلب

1- شرایط اولیه متقاضی جهت اشخاص حقیقی :
1-1- دارای تابعیت ایرانی
1-2- تدین به دین اسلام ویاسایر ادیان رسمی کشور
1-3- داشتن اهلیت قانونی ونداشتن پیشینه کیفری (ارائه گواهی عدم سوءپیشینه)
1-4- عدم اشتهار به فساد واعتیادبه موادمخدرونداشتن سابقه عضویت درگروهک های غیرقانونی
1-5- عدم اشتغال درسازمانها وادارات دولتی (به صورت رسمی ، پیمانی ، قراردادی)
1-6- دارابودن گواهی انجام خدمت وظیفه یامعافیت برای افراد ذکور
1-7- دارابودن حداقل 23سال سن
1-8- دارابودن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم متوسطه
1-9- توانایی مالی وامکان تأمین نیروی انسانی موردنیاز باحداقل مدرک تحصیلی دیپلم وبالاترکه درمیان آنهایک نفرمسلط به سامانه های رایانه ای واینترنت درسطح ICDL باشد.
1-10- قبلاً پروانه دفترخدمات ارتباطی روستایی دریافت نکرده باشد .


 2-  شرایط اولیه متقاضی جهت اشخاص حقوقی :
2-1- شخص حقوقی باید غیردولتی ومحل ثبت آن درایران باشد.
2-2- صاحبان امضاء آن تمامی شرایط مندرج دربند یک راداشته باشند.

تبصره: چنانچه پروانه قبلی دفتردراثرتخلف فسخ شده باشد دارنده آن حق افتتاح دفترجدید  حداقل به مدت 5 سال ندارد.

3- مدارک موردنیازبرای متقاضیان حقیقی وحقوقی به شرح زیراست:
3-1- تکمیل فرم تقاضا وارائه سایرمدارک مطابق شرایط عمومی فراخوان
3-2- ارائه تصویرتمامی صفحات شناسنامه (متقاضیان حقیقی ومدیران وصاحبان امضا اشخاص حقوقی)
3-3- ارائه تصویرآخرین مدرک تحصیلی (حداقل دیپلم) یامعادل آن (متقاضیان حقیقی ومدیران صاحبان امضاء اشخاص حقوقی)
3-4-  ارائه تصویراساسنامه وآگهی آخرین تغییرات مندرج درروزنامه رسمی کشور(برای متقاضیان حقوقی)
3-5-  تصویر آخرین مدرک تحصیلی (متقاضیان حقیقی ومدیران وصاحبان امضاء اشخاص حقوقی ) 
3-6- تصویرکارت پایان خدمات وظیفه یامعافیت ازانجام آن برای افراد ذکور(متقاضیان حقیقی وصاحبان امضاء اشخاص حقوقی)
3-7- تعداد 4 قطعه عکس تمام رخ رنگی برای متقاضیان حقیقی ومدیران وصاحبان امضاء متقاضیان حقوقی
3-8- ارائه خلاصه ای ازسوابق کاری شرکت وسوابق تحصیلی اشخاص حقیقی واعضاء وهیأت مدیره ومدیرعامل اشخاص حقوقی
3-9- ارائه گواهی عدم سوء پیشینه (متقاضیان حقیقی ومدیران وصاحبان امضاء واشخاص حقوقی)
3-10- متقاضی بایستی جهت مکان پیشنهادی نشانی ومشخصات وکروکی دقیق آنرابرای دفاترICT روستایی ارائه نمایند.
3-11- تصویر اجاره نامه یاسند مالکیت وتأئیدیه شورای اسلامی روستابرای مکان پیشنهادی (ملک موردنیاز می بایست بصورت سند شش دانگ دراجاره یامالکیت متقاضی بوده ودرغیراینصورت رضایت ذینفعان اخذ وارائه گردد).

 تبصره : ارائه اصل کلیه مدارک توسط متقاضی جهت انطباق الزامی است .
3-12- امتیازات ویژه جهت متقاضیان دفاترICTروستایی به شرح جدول ذیل میباشد :


مکان به ازاء هرمترمربع اضافی 5/0 امتیاز حداکثر 15 امیتاز
مالکیت مکان دفتر 15 امتیاز
استمراراجاره محل دفتر به ازاء هرسال 1امتیاز حداکثر 5 امتیاز
خانواده شهدا- ایثارگران – جانبازان 15امتیاز
مدرک تحصیلی فوق دیپلم لیسانس -فوق لیسانس وبالاتر
 5 امتیاز
 10 امتیاز
 20 امتیاز
بازنشستگان وفرزندان
بازنشستگان سه شرکت مخابرات ، پست وپست بانک 
10 امتیاز
بومی بودن  20امتیاز
   
 تبصره (1) : متراژ پایه (حداقل) هردفتر 20مترمربع می باشد
تبصره (2) :درصورت فوت دارنده پروانه چنانچه یکی از وراث واجدشرایط مندرج دراین پیوست متقاضی پروانه جدید باشد ازاولویت برخوردار خواهد شد.

4- شرح خدمات دفاتر :
1-4- امورمخابراتی (نگهداری مرکز، امورمشترکین تلفن ثابت وهمراه) وفن آوری اطلاعات (اینترنت، اسکن ، پرینت،… )
2-4- کلیه اموربانکی مربوط به شرکت پست بانک
3-4- کلیه امورپستی شامل (قبول وتوزیع مرسولات درسطح همان روستا)
4-4- سایرخدماتی که توسط کارگروه استانی تعیین می گردد (شامل خدمات سایر سازمانهاو….)

تبصره (1): هدف این دفاترمشارکت بخش های غیردولتی وتسهیل وتسریع دسترسی آحادروستائیان به خدمات موردنیازمی باشد .

 

5- ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات :
متقاضیان به هنگام دریافت پروانه دفتربه همراه مدارکی که جهت صدورپروانه به دبیرخانه کارگروه استانی ارائه می نمایدباتوجه به جمع مبالغ تعیین شده طبق جدول ذیل یک فقره ضمانت نامه بانکی غیرمشروط به عنوان ضمانت نامه حسن انجام به تعهدات درمقابل تأمین کنندگان خدمات به نام ذینفعان (مخابرات –پست وپست بانک)حسب مورد تهیه وتسلیم نماید.
ذینفع    مبلغ تضمینی
 شرکت مخابرات استان   10 میلیون ریال
 اداره کل پست استان   10 میلیون ریال
 اداره کل پست بانک استان  100میلیون ریال 
اعطاکننده پروانه می بایست نسبت به اعلام افزایش (کاهش)تضمین حسن انجام تعهدات به واسطه افزایش (کاهش)حجم ونوع خدمات اقدام نماید . ودارنده پروانه ملزم به تأمین نظراعطاء کننده پروانه دراین خصوص می باشد.مواردمربوط به تضمین حسن انجام کارواستردادتضمین های سپرده شده مطابق شرایط قراردادفی مابین خواهد بود. 
متقاضی دفترموظف است پس ازاخذپروانه نسبت به تأمین تجهیزات وامکانات موردنیاز به شرح جدول ذیل اقدام نماید: تجهیزات عمومی  واداری وفنی وتخصصی موردنیازبشرح جدول ذیل می باشد 
ردیف نام کالا تعداد
1 کامپیوتر 2
2 پرینتر لیزری  1
3 اسکنر  1
4 فاکس  1
5 دستگاه پول شمار 1
6 دستگاه تشخیص اسکناس  1
7 ماشین حساب برقی نواری  1
8 صندلی معمولی  4
9 صندلی گردان 2
10 میزکامپیوتر 1
11 کمدبایگانی  1
12 گاوصندوق 1
13 تابلو سردرب (طبق دستورالعمل ) 1
14 تلفن رومیزی  1
15 شبکه LAN وبرق دفتر (طبق دستورالعمل) -
16 کپسول آتش نشانی  1
17 سیستم ضدسرقت  1
18 پیشخوان (طبق دستورالعمل) -
19 پرینتربانکی  1
20 ترازوی دیجیتال   1
21 تجهیزات سرمایشی وگرمایشی متناسب بامحل  1
22 Ups 1
23 دستگاه بارکد (بارکدخوان) 1
24 خط تلفن  1
25 خط وتجهیزات دیتا 1
26 بارکد پرینتر 1
27 امهارموردنیاز(زمان انعقاد قرارداد) -
توجه : کلیه تجهیرات فنی موجود درلیست بایدباتاییدشرکت مخابرات   (ازلحاظ مشخصات فنی)تهیه گردد.
تبصره (1) :
درراستای ماده 32 آئین نامه دفاتر  وبمنظور حمایت هرچه بیشتر ازپیمانکاران درراه اندازی دفاترخدماتی موضوع این آئین نامه پس از تصویب کارگروه استانی پست بانک جهت خرید تجهیزات وامکانات ارتباطی فناوری اطلاعات موردنیاز دفاتر ازمحل وجوه اداره شده برای یکباردرقبال ارائه پیش فاکتور وتعهدات مالی مربوطه حداکثربه میزان یکصدمیلیون ریال تسهیلات اعطاء می نماید.
تبصره (2) :
 درطراحی نمای بیرونی وچیدمان تجهیزات اداری ، فنی موارد ذیل بایدرعایت شود:
- زیبا سازی نمای بیرونی
- مقاوم سازی تجهیزات
- تهیه ونصب تابلو بارنگ ، آرم ونوشته معین مطابق نمونه ای که توسط شورایعالی نظارت ارائه می شود.
- پنجره ها هماهنگ بانمای ورودی وسردرب به نحوی که بیشترین دیدخارجی نسبت به داخل فراهم گشته وامکان حفاظت فیزیکی نیزدرآن پیش بینی گردد. درب ورودی ازشیشه ایمنی باشد .
تبصره (3) :
مشخصات فنی کلیه تجهیزات بایستی مورد تأئید کارگروه استانی قرارگیرد.

 

دبیرخانه کارگروه استانی دفاتر خدمات فناوری اطلاعات وارتباطات روستایی

 

 فرم درخواست ایجاددفترخدمات فناوری اطلاعات وارتباطات روستایی

مشخصات افراد حقیقی :
نام خانوادگی :                                                                                           نام :                                                                            نام پدر:
شماره شناسنامه :                         سال تولد:                  محل تولد(شهریاروستا):                    محل صدور:                               شماره کدملی :
مشخصات افراد حقوقی :
نام شرکت :                                                                                               موضوع فعالیت :
تاریخ ثبت :                                                                                            شماره ثبت :
نام ونام خانوادگی نماینده :                                        شماره معرفی نامه :                                                   تلفن تماس :    
مدرک حصیلی :                                               بومی محل (بنابه تأئید شورای روستا)
خانواده شهدا- ایثارگران – جانبازان (همراه باتصویرمستندات)
بازنشسته یافرزند بازنشسته پست –مخابرات – پست بانک

وضعیت ملک :                                                   
مالکیت □                                                     مساحت محل ............... مترمربع                                                        طبقه محل استقرار...................
استجاری □                                                                           مدت زمان اجاره :
    
نشانی محل پیشنهادی:
نام روستا:                                                     خیابان اصلی :                                                                 خیابان فرعی :
پلاک :                                                 درج کد پستی ده رقمی (الزامی است)


 

کروکی محل پیشنهادی :                                                                                 شمال

 


آدرس مکاتباتی متقاضی :
استان :                                                                    شهر:                                                خیابان :                     کوچه :
                                                                               روستا:
پلاک :                                  کدپستی ده رقمی :


تلفن تماس :
تلفن اضطرای :

 اینجانب .................... باآگاهی کامل ازشرایط فراخوان ایجاددفترخدمات فناوری اطلاعات وارتباطات (روستایی) وموارد قراردادازمفادآن کاملاً مطلع وموردتأیئد اینجانب قرارگرفته ومتقاضی صدور پروانه دفتر در ....................................................... بوده ومتعهد به رعایت کامل مفاد فراخوان  بوده ودرصورت اثبات خلاف ، کارگروه می تواند درهر مرحله ازصدورپروانه (قبل یابعد) تقاضای اینجانب راکان لم یکن نماید .

                                                                                                   نام ونام خانوادگی
                                                                                         امضاء

درباره وبلاگ

مدیر وبلاگ : افتخار یزدانیفر

آخرین پست ها

جستجو

نظرسنجی

  • ایا از مطالب این وبلاگ راضی هستید


نویسندگان